PECS 

Britský Výmenný obrázkový komunikačný systém bol vyvinutý pre nehovoriacich jedincov za účelom naučenia zručnostiam funkčnej komunikácie. V Českej republike je tento program známy ako Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. PECS (Picture Exchange Communication System) sa spája predovšetkým s menami Bondy a Frost, ktorí študovali jeho zavedenie do praxe. Ich cieľom bolo, aby dieťa napodobňovalo […]

Autizmus 

Americká psychologická asociácia vo svojom Diagnostickom a Štatistickom manuáli Mentálnych Porúch (DSM IV), stanovila základné kritéria pre diagnózu autizmu: Kvalitatívne poškodenie v oblasti vzájomnej sociálnej interakcie: Zreteľná neschopnosť používať obecné formy vystupovania ako je pohľad do očí, výraz tváre, gestá, pohyby tela,… k vzájomnej sociálnej interakcii. Zlyhávanie pri vytváraní vzťahov so svojimi rovesníkmi. Neschopnosť zdielať […]

Späť