Zimná olympiáda 2014 

Zima 2014 

Kreatívni študenti z PŠ 

Výtvarná výchova v 5.A s využitím IKT 

Kovo ZOO 

Oslava 

Vianočná akadémia 2013 

Študenti z Gymnázia Šrobárova Košice 

Martinko v Kosite 

Vianočné trhy 2013 – stánok 

Späť