The Rubikon times 2/2016 

Na stiahnutie: The Rubikon times 2/2016

Rubikove očko 4 

Na stiahnutie: Rubikove očko 4

Rubikove očko 3 

Na stiahnutie: Rubikove očko 3

Rubikove očko 2 

Na stiahnutie: Rubikove očko 2

Rubikove očko 1 

Na stiahnutie: Rubikove očko 1

Žiadosti na stiahnutie 

Na stiahnutie: Žiadosť o prijatie do 1. ročníka Žiadosť o prijatie do prípravného ročníka Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD Žiadosť o prijatie do MŠ Prihláška do ZŠ

Relaxačno-pohybový krúžok 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Mgr. Bučeková Milada Mgr. Matiová Vlasta Krúžok je zameraný na upevňovanie zdravia, pestovanie a udržiavanie telesnej kondície, relaxáciu duševných i telesných síl aj na aktívny oddych. S deťmi sa budeme počas roka venovať precvičovaniu základných cvičebných polôh, cvikom pre zdravý chrbát, správnemu držaniu tela, dychovým a relaxačným cvičeniam […]

My sme malí muzikanti 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúca: Mgr. Michaela Lisovszká Mgr. Natália Tomková Cieľom krúžku My sme malí muzikanti je u žiakov podporovať kladný vzťah k hudbe, jej počúvaniu, k spevu a rozvoju muzikality. Žiaci sa učia vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby koordinovane s hudbou a tancom. Oboznamujú sa so známymi detskými piesňami, hudobno-pohybovými hrami, tvoria […]

Lego 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Mgr. Pavol Kassay, Ing. Petíková Iveta Cieľom LEGO krúžku je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku zábavnou formou, a to prostredníctvom práce so stavebnicou LEGO, konštruovaním a programovaním LEGO robotických stavebníc. Nadobudnutím nových zručností a návykov pri konštruovaní LEGO stavebníc môžeme pomôcť žiakom nielen zmysluplne využívať voľný […]

Ľudové remeslá 

Školský rok: 2016/2017 Pondelok 13,00 hod Vedúci: Beáta Hricová Mgr. Jozef Beňuš Aj v novom šk. roku 2016/2017 sme si pre Vás pripravili krúžok ľudových remesiel. Činnosť je zameraná na zachovanie a obnovenie tradičných techník ako je stolárstvo, drotárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie kobercov a ozdobných vankúšikov, paličkovanie, zdobenie kraslíc rôznymi technikami, pletenie šibákov, pletenie ozdob zo slamy, […]

Späť