HRV Biofeedback 

Vďaka finančnej podpore IBM Slovensko, spol. s.r.o. máme možnosť v našom zariadení využívať aj terapiu HRV Biofeedback. Veľa detí s autizmom má problémy, ktoré sú spájané s abnormálnym fungovaním autonómneho nervového systému. U detí s autizmom bola zistená znížená aktivita parasympatiku a zvýšené napätie sympatiku.  Takisto bol u detí s autizmom zistený častejší výskyt srdcovej arytmie. Veľa štúdií potvrdilo poruchy regulácie autonómneho […]

Pohybová terapia 

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen máme možnosť v našej škole vykonávať od novembra 2015 pohybovú terapiu. Pohybová terapia pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti na pohyb a to v rovine fyzickej, emocionálnej aj kognitívnej. Veľa štúdií ukázalo, že vykonávaním konkrétnych pohybov sa deťom aktivujú a stimulujú viaceré mozgové centrá a dochádza k vytváraniu nových prepojení medzi mozgovými hemisférami. […]

Bazálna stimulácia 

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu. Pohyb, komunikácia a vnímanie sú základnými prvkami konceptu, ktorý rešpektuje rôzne vývojové stupne človeka. Základom starostlivosti sú skúsenosti so svojím telom z obdobia prenatálneho vývoja s cieľom podporiť rozvoj vlastnej identity dieťaťa, umožniť mu orientáciu na vlastnom tele a následne v jeho okolí, podporiť komunikáciu na úrovni jemu […]

Späť