Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu.

Pohyb, komunikácia a vnímanie sú základnými prvkami konceptu, ktorý rešpektuje rôzne vývojové stupne človeka. Základom starostlivosti sú skúsenosti so svojím telom z obdobia prenatálneho vývoja s cieľom podporiť rozvoj vlastnej identity dieťaťa, umožniť mu orientáciu na vlastnom tele a následne v jeho okolí, podporiť komunikáciu na úrovni jemu adekvátnych komunikačných kanálov.

Koncept bazálnej stimulácie sa orientuje na oblasť podpory vnímania, komunikácie a mobilizácie schopností dieťaťa. Jeho osobná autonómia je rešpektovaná ako základné pravidlo práce. U detí s nezvratnými zmenami telesného a duševného stavu, bazálna stimulácia výrazne podporuje kvalitu ich života. Je vhodná aj pre nekomunikujúcich žiakov, pretože tento koncept je prvkom k ich porozumeniu a splneniu ich potrieb.

Koncept bazálnej terapie pracuje s dotykom a kladie veľký dôraz na kvalitu dotyku.

Táto terapia sa v našej škole vykonáva v špeciálne upravenej miestnosti – snoezelen.

Viac informácií sa dozviete na stránke:

www.bazalni-stimulace.cz

Masáž stimulujúca dýchanie pomocou froté rukavíc

Povzbudzujúca masáž dolných končatín

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *