HRV Biofeedback

Vďaka finančnej podpore IBM Slovensko, spol. s.r.o. máme možnosť v našom zariadení využívať aj terapiu HRV Biofeedback.

Veľa detí s autizmom má problémy, ktoré sú spájané s abnormálnym fungovaním autonómneho nervového systému. U detí s autizmom bola zistená znížená aktivita parasympatiku a zvýšené napätie sympatiku.  Takisto bol u detí s autizmom zistený častejší výskyt srdcovej arytmie. Veľa štúdií potvrdilo poruchy regulácie autonómneho nervového systému u detí s autizmom. Výskumy naznačujú, že poruchy regulácie autonómneho nervového systému môžu mať za následok problémy v sociálnej oblasti.

Analýza srdcovej variability (Heart Rate Variability – HRV), alebo tzv. srdcových rytmov je uznávaným a smerodajným, neinvazívnym ukazovateľom toho, ako funguje spojenie medzi mozgom a srdcom. Odráža tiež dynamiku autonómneho nervového systému, ktorý je obzvlášť citlivý na zmeny v emočných stavoch. Zmeny srdečnej aktivity sú snímané čidlom a vyhodnocované zariadením, ktoré ich prevedie na elektrický signál. Tento elektrický signál tak ovláda jednotlivé počítačové hry, ktoré sa používajú v tréningu.

Práve prostredníctvom tréningu na HRV Biofeedbacku je možné dosiahnuť koherentný stav. Srdcová koherencia je stavom, pri ktorom dochádza k súladu medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom a tým dochádza k pozitívnym zmenám na úrovni mentálnej, emočnej, hormonálnej a fyzickej.

Výsledkom je tak úprava autonómneho nervového systému, úprava srdcovej činnosti ako aj zníženie stresu a zlepšenie emocionálneho spracovania kritických situácií.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *