Pohybová terapia

Vďaka grantovej podpore získanej od Nadácie Volkswagen máme možnosť v našej škole vykonávať od novembra 2015 pohybovú terapiu.

Pohybová terapia pracuje s rozširovaním a zužovaním vedomia prostredníctvom zamerania pozornosti na pohyb a to v rovine fyzickej, emocionálnej aj kognitívnej. Veľa štúdií ukázalo, že vykonávaním konkrétnych pohybov sa deťom aktivujú a stimulujú viaceré mozgové centrá a dochádza k vytváraniu nových prepojení medzi mozgovými hemisférami. Na základe výskumu Kristin Hartshorn (2001) bolo zistené, že deti po 2 mesiacoch pohybovej terapie boli schopné plnohodnotnejšie využívať svoj voľný čas a v porovnaní s kontrolnou skupinou detí sa skrátil čas, v ktorom sa bezcieľne pohybovali, reagovali menej negatívne na dotyky a prejavovali menej negativizmu voči požiadavkám učiteľa.

Deti s autizmom rovnako ako iné deti majú v súčasnosti málo pohybu. U detí s autizmom je ale tento problém špecifickejší aj kvôli iným faktorom. Veľa detí s autizmom má narušenú nie len jemnú ale aj hrubú motoriku či vizuomotrickú koordináciu, čo im bráni vykonávať bežné športové aktivity v porovnaní s deťmi s neurotypickým vývinom (napr. bicyklovanie, lyžovanie).

Rovnako ako pre iné deti, je aj pre deti s autizmom počítačová technika veľmi lákavá a zaujímavá a práve tento ich záujem využívame  pri realizovaní pohybovej terapie prostredníctvom zariadenia X-box kinect. Prostredníctvom pohybovej terapie dochádza u detí k  zlepšeniu hrubej motoriky a vizuomotorickej koordinácie ako aj celkovej pohybovej zdatnosti. Zlepšuje sa tiež koncentrácia pozornosti a schopnosť zamerania sa na cieľ, znižuje sa negativizmus v správaní a zlepšujú sa tiež sociálne zručností detí s autizmom. Pri pohybovej terapii sa zameriavame aj na sociálnu interakciu prebiehajúcu medzi deťmi a pedagógmi a medzi deťmi navzájom. U detí podporujeme schopnosť akceptovať fyzickú blízkosť iného človeka. Učíme sa pravidlá skupinovej hry a postupnosti („Ideš ty, idem ja“).

Deti prejavujú o túto formu terapie veľký záujem a pôsobí na nich stimulačne, relaxačne ale aj motivačne.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *