Praktické prírodovedné aktivity 

Adventný veniec 

Tekvicový koláč MŠ 

Pečenie vianočných oblátok 

Tekvica 

Kino 

Výroba svietnikov 

Pečieme koláč… 

Noc v škole 

Jedálny lístok: 20. – 24. november 2017 

Na stiahnutie: 20. – 24. november 2017

Späť