MDD 

Svetový deň – pohybom k zdraviu 

Pyžamový deň 

Deň mlieka 

Poznávame semafor 

Postavili sme si svoje mesto 

MŠ pečie 

MS v Rubikone 

Logo triedy 

Cassovia retro 2019 

Späť