Učíme sa hrou 

Výroba škriatkov z lístia 

Deň zdravej výživy 

Zo života Praktickej školy 

Prší, prší…. 

Jedálny lístok: 19. – 23. október 2020 

Na stiahnutie: 19. – 23. október 2020

Tekvice 

Strom triedy 

Výroba pohľadnice 

Deň starých rodičov 

Späť