Poštová známka 

Výroba dekorácii z moduritu 

Výroba dekorácii z moduritu 

Mikulášska nádielka od pána Spišáka – veľká vďaka : ) 

List Ježiškovi 

Vianočné tvorivé dielne 

Jedálny lístok: 07. – 11. december 2020 

Na stiahnutie: 07. – 11. december 2020

Drevený stromček 

Mikuláš 

Vianoce cez šablonu 

Späť