Účelové cvičenie 2019 

Botanická záhrada 2019 

Pozorovanie kvetov v okolí MŠ 

Ples Rubikonu 2019 

Žabia princezná – divadlo Portál 

MDD 

Svetový deň – pohybom k zdraviu 

Pyžamový deň 

Deň mlieka 

Poznávame semafor 

Späť

Najnovšie články