Terapia pevným objatím 

Pevné objatie v tejto terapii neznamená “nepustím ťa, kým sa neupokojíš”, ale „držím ťa v každej situácii –  v dobrom aj v zlom, pretože ťa v každej situácii ľúbim. Neutečiem od teba, ani na teba nezaútočím. Budem ťa držať, kým nám obom nebude opäť dobre”. Iste ste ako rodičia zažili nejednu situáciu, kedy vaše dieťa […]

Delfinoterapia 

„Delfín  – hra, voľnosť, pohyb“ Je jednou z foriem AAT (Animal Assisted Therapy), pri ktorej sa na liečbu pacientov využívajú delfíny žijúce v zajatí. Delfinoterapia sa zaraďuje do komplexu  liečebnej rehabilitácie a neuropsychofyzickej korekcie detí s postihnutiami či narušeniami spolu s inými terapeutickými metódami. U týchto detí je tak pôsobením viacerých metód možné dosiahnuť výrazné […]

Hipoterapia 

„Chýbajúci zrak alebo končatina, iný spôsob myslenia, to všetko sú záležitosti, ktoré kôň dokáže zvládnuť tak, že už nie sú handicapom. Jediným skutočným postihnutím je ľudská hlúposť, zloba a obmedzenosť.“ – Sucharda Hipoterapia patrí k veľmi dynamicky sa rozvíjajúcim liečebným metódam a jej pôsobenie sa využíva vo viacerých medicínskych odboroch. Ide o komplexnú rehabilitačnú metódu […]

Canisterapia 

„Psy dokážu odhaliť v ľuďoch to najlepšie. Robia ich ľudskejšími.“ Je považovaná za rehabilitačnú metódu, ktorá využíva vzťah medzi človekom a psom a slúži na podporu psychosociálneho zdravia ľudí všetkých vekových kategórií. Canisterapia má v praxi široké uplatnenie, využíva sa u osôb postihnutých telesne alebo mentálne, ale aj u klientov v rehabilitácií či u ostatných […]

Snoezelen 

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením […]

Psychoterapia 

 
Späť