Zber šípok 

Červený nos – terapeutické predstavenie 

Divadielko – O malom nervóznom prasiatku 

Svetový deň mlieka v školách 

Dopravná výchova 

Európsky deň svetových jazykov 

Najoriginálnejšia desiata 

Turnaj vo vzdušnom hokeji 

Rozlúčka s deviatakmi 

Rozlúčka v MŠ 

Späť