Výroba šarkanov 

Deň vďačnosti 

Deň čokolády 

Farebná jeseň 

Výťažok z verejnej zbierky – ROTARY CLUB KOŠICE CLASSIC 

Ako zvládame karanténu….. 

Chorá bábika, chorý macko… 

Deň ľudových remesiel a tradícií 

Spolupráca s Včelnicou Kondáš 

Výmena okien 

Späť