MDD 

Antistresové balóny 

MDD v ŠKD 

Deň mliečnych výrobkov ŠKD 

Deň včiel 

Svetový deň pohybom k zdraviu 

Deň rodiny 

Bylinková záhrada 

Deň matiek 

Deň Slnka 

Späť