Stavanie mája 

Xbox – bowlingový turnaj 

Medzinárodný deň tanca 

Aktivity na slniečku :) 

Starým veciam nová šanca 

Deň Zeme 

Svetový deň povedomia o autizme – modrý deň 

Jarné vázy 

Kuriatka 

Jarné sadenie 

Späť