Vianočná akadémia 2014 

Návšteva študentov Gymnázia Šrobárova 

Vianočné trhy 2014 

Vianočné trhy 2014 – stánok 

Pečenie a ozdobovanie perníčkov 2014 

Návšteva z Užhorodu – predvianočná akadémia 

Mikuláš 2014 

Pohybový deň Viktora a jeho kamarátov 

Ozdobovanie stromčeka 

Prvá guľovačka 

Späť