Návšteva študentov Gymnázia Šrobárova – december 2015 

Primátorský punč 2015 

Súkromná spojená škola Starozagorská 

Vianočná akadémia 2015 

Perníčky 2015 

Vianočné trhy 2015 – stánok 

Vianočné trhy 2015 

Mikuláš v Reštaurácii Pod lipou 

Belo a Mikulášske darčeky 

Mikuláš 2015 

Späť